Профил на купувача

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците на ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Бургас, за учебната 2021/2022 година по обособени позиции.

Процедури по чл.20, ал.1

Дата на публикуване: 2021-03-23 15:34:44

ПОСЛЕДНО ПУБЛИКУВАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение за откриване на процедура. Решение за откриване на процедурата към процедура с АОП номер: 966312 от 19.03.2020 г.

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Бургас