Достъп до обществена информация

//Административно звено за приемане на заявленията за предоставяне на достъп до информацията

Администрацията на учебното заведение – деловодство на училището – първи етаж

АДРЕС

Гр. Бургас, ж.к. „ Изгрев” до бл.49

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

info-200210@edu.mon.bg

ТЕЛЕФОН

0879 378 589

РАБОТНО ВРЕМЕ

От 08.00 до 13.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа