Новини
Първи брой на вестник " Климентовци"

Основно училище „Свети Климент Охридски“ издаде първи брой на вестник „Климентовци“

В първото издание на вестника са представени успехите и талантите на учениците, техните мечти и ценности. Изданието е плод на творческите усилия на петокласниците Петя Иванова, Дария Дунева и Атанас Павлов.
Идеята е вестникът да се издава два пъти годишно и да бъде място за споделяне на идеи, отражение на добри педагогически практики и творчески изяви на учениците.

Виж тук Брой 1