Квалификация на педагогическите специалисти
2023 г.

I.Вътрешноучилищни обучения – педагогически специалисти:

1.      Тема  – „СТЕМ и ресурсите на Уча.се”.
2.      Място 14.11.2023 г. – Онлайн платформа Google Meet
3.      Период   –  14.11.2023 г.
4.      Начало и краен час – от 10.00 до 11.00 ч. и от 16.00 до 17.00 ч.
5.      Наименование на обучителната организация – онлайн платформа  “Уча.се“,
Лектор Габриела Йорданова от 10.00 ч.
Симона Кунова          от 16.00 ч.
6.      Брой участници – 45 педагогически специалист

II.Вътрешноучилищни обучения – педагогически специалисти и непедагогически персонал:

1.      Тема  – „Запознаване с Механизма за противодействие на училищния тормоз“.
2.      Място – ОУ „Свети Климент Охридски“
3.      Период – 13.09.2023 г. – присъствено
4.      Начало и краен час –– от 9.00 до 11.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.
5.      Наименование на обучителната организация – ОУ „Свети Климент Охридски“, Лектор Донка Русева педагогически съветник
6.      Брой участници – 44 педагогически специалисти и 11 непедагогически персонал

 

III .Външноучилищни обучения – педагогически специалисти и непедагогически персонал:

1. Тема на обучението „Управление на стреса и професионалното прегаряне на педагози“
2. Дата на провеждане         9-10.07.2023 г. – присъствено
3. Място на провеждане      к.к ‚Златни пясъци“, х-л „Славей“
4. Време на провеждане в астрономически часове и минути   Начален час: 10.00 ч. Краен час: 16.20 ч.
         Общо 16 академични часа, 8 академични часа / 30 мин.почивка – присъствено
Ръководител/Отговорник за провеждането на квалификационната форма         Лектор Йордан Танковски – психолог

Участници – общ брой:       39 педагогически специалисти

  1. Тема на обучението        “ Вътрешно подаване на сигнали“
  2. Дата на провеждане        10.07.2023 г. – присъствено
  3. Място на провеждане     к.к ‚Златни пясъци“, х-л „Славей“
  4. Време на провеждане в астрономически часове и минути  Начален час: 10.00 ч.  Краен час: 16.20 ч.

         Общо 16 академични часа, 8 академични часа / 30 мин.почивка – присъствено
Ръководител/Отговорник за провеждането на квалификационната форма         Лектор  Силвия Пенева – ЗДАСД
Участници – общ брой:       9 души непедагогически персонал

2022 г.

I.Вътрешноучилищни обучения – педагогически специалисти:

1.      Тема  – „Проектнобазирано обучение в училище„

2.      Място – ОУ „Свети Климент Охридски“

3.      Период – 8 юли 2022 г.

4.      Начало и краен час – 9.00 – 12.30 ч.

5.      Наименование на обучителната организация – ОУ „Свети Климент Охридски“, лектор Райничка Дюлгерова – ПДУД

6.      Брой участници – 47 педагогически специалисти

 

II.Вътрешноучилищни обучения – непедагогически персонал

1.      Тема  – „Здравословни и безопасни условия на труд“

2.      Място – ОУ „Свети Климент Охридски“

3. Период – 8 юли 2022 г.

4.      Начало и краен час – 9.00 – 12.30 ч.

5.      Наименование на обучителната организация – ОУ „Свети Климент Охридски“, лектор Силвия Пенева – ПДСД

6.      Брой участници – 9 души непедагогически персонал

 

III.Вътрешноквалификационно обучение

1. Tема“ Насоки за прилагане на проектно базираното обучение в училище“

2. Място – Място – ОУ „Свети Климент Охридски“

3. Период – 13.09.2022 г.

4. Начало и краен час – 9.00 – 16.30 ч.

5.      Наименование на обучителната организация – ОУ „Свети Климент Охридски“, лектор Райничка Дюлгерова – ЗДУД