Материална база

Училището разполага с модерно обзаведени кабинети, богата библиотека, два компютърни кабинета, кабинет по изобразително изкуство, хореографска зала, напълно обновен ученически стол, спортни площадки, физкултурен салон. Стаите са съобразени със съвременните хигиенни норми и ергономични изисквания. Кабинетите разполагат със съвременна озвучителна техника и безжичен интернет.