Екип

ОУ „Св. Климент Охридски“ осигурява качествено и достъпно образование според държавните образователни изисквания и стандарти. Работи за развитие и изява на интересите и способностите на децата в училище, подпомага формирането на гражданско съзнание и отговорно поведение.

  • Успешната работа на училището е резултат от труда на членовете на педагогическия състав – 46 и непедагогически състав -11.
  • Училищният екип, с ежедневната си работа, съдейства за превръщането на училището в желана територия на учениците.

Основни ценности и принципи в дейността на екипа са:

  1. Интересите на детето са поставени в центъра на учебно-възпитателния процес.
  2. Детството е изключително важен период от живота на човека.
  3. Всяко дете е неповторимо и уникално.
  4. На всяко дете е гарантирано правото на свобода на мисълта и изразяване на лично мнение.
  5. Семейството е най-естествената среда за развитието на детето.
Женя Железова

Женя Железова

Директор

Райничка  Дюлгерова

Райничка Дюлгерова

Зам.-директор по УД

Силвия Пенева

Силвия Пенева

Зам.-директор по АСД

Педагогически съветник: Донка Русева

и предприемачество 

Начален етап
Прогимназиален етап

Петя Турманова- ст. учител I-IV кл.

Гинка Маринова -ст. учител Български език и литература
Милена Петкова- ст. учител I-IV кл. Николина Бимбалова- ст. учител Български език и литература и Английски език
Анита Василева – главен учител I-IV кл. Диана Евтимова – учител Български език и литература
Милена Гюрова- ст. учител I-IV кл. Софка Бойчева – учител по Математика
Бистра Кръстева-ст. учител I-IV кл. Златка Камова – ст. учител Английски език
Катя Александрова- ст. учител I-IV кл. Росица Жекова- ст.учител Информационни технологии
Венета Кантарджиева – ст. учител I-IV кл. Нанка Стоянова- ст.учител История и цивилизация/География и икономика
Добринка Граматикова – ст. учител I-IV кл. Яна Бяндова – ст.учител Химия и опазване на околната среда
Стефани Митева – учител чужд език I-IV кл. Димитър Кавръков- ст.учител Физическо възпитание и спорт
Станка Мазнева -ст. учител I-IV кл. Иван Цолов – ст. учител Музика
Силва Добрева- ст. учител I-IV кл. Стоян Евтимов- гл. учител Изобразително изкуство
Таня Апостолова – ст. учител I-IV кл. Кристина Пелова- ст.учител по  Технологии и предприемачество 
Йорданка Коева – ст. учител I-IV кл. Янна Златева- ст.учител по природни науки 
Росица Пенчева -ст. учител в група за ЦОУД I-IV кл. Николай Парушев – ст. учител хореография
Радостина Недева – ст. учител в група за ЦОУД I-IV кл. Елиана Поптрайкова- ст.учител по математика
Пламена Атанасова – ст. учител в група за ЦОУД I-IV кл.

Радиана Билярова – ст.учител по спортни дейности 

Теменуга Грозданчева – ст. учител в група за ЦОУД I-IV кл.
Анна Драганова – учител в група за ЦОУД I-IVкл.
Димитрина Кисиличкова – Русинова – ст.учител в група за ЦОУД I-IV клас
Николина Филипова – ст. учител в група за ЦОУД I-IV клас  
Дочка Германова – ст. учител в група за ЦОУД I-IV клас  
Краса Атанасова – ст.учител в група за ЦОУД I-IV клас  
Даниела Кодева – учител в група за ЦОУД I-IV клас  
Пламена Иванова – учител в група за ЦОУД I-IV клас  
Веса Авджиева – Бойчева – учител в група за ЦОУД I-IV клас