Доставка на учебници и учебни помагала
АОП НОМЕР: 03065-2021-0001
СТАТУС: ОТВОРЕНА

 

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в ОУ „Св. Климент Охридски”,  гр. Бургас, за учебната 2021/2022 година по 7 обособени позиции: Обособена позиция 1: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Пиърсън Едюкейшън Лимитед – Лонгман” чрез  „С.А.Н.ПРО“ ООД: за ученици от 2, 3, 4 и 7 клас. Обособена позиция 2: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета – София” АД, „Просвета АЗБУКИ“ ЕООД, „Просвета Плюс“ ЕООД: за ученици от 1, 4, 6 и 7 клас. Обособена позиция 3: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „БГ Учебник”: за ученици  от6 и  7 клас; Обособена позиция 4: Учебници  и учебни помагала, издадени от издателство „Клет България“ ООД”: за ученици от 2, 3, 6 и 7 клас. Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство СД„Педагог 6- Делев, Луизова и с-ие“: за ученици от 7 клас. Обособена позиция 6: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Архимед 2“ ЕООД: за ученици от 6 и 7 клас. Обособена позиция 7: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Изкуства“ ЕООД – за ученици от 3 клас.
Необходимите количества са посочени в конкретни заявки по представена бланка от всяко издателство. Място на изпълнение: административната сграда на ОУ „Св. Климент Охридски“, с адрес: гр. Бургас, ж. к. Изгрев, до бл. 49. Срок за подписване на договорите: 16.04.2021 г . Срок за доставка: 03.09.2021 г.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0006712
  • Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
  • Обект на процедурата: за доставка
  • Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
  • Прогнозна стойност: 33486.00 лв. без ДДС
  • Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22112000
КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА
  • Лице/а за контакт: Силвия Пенева
  • Телефон/и за контакт: 0878489157