Проект GOALBALL FOR INCLUSION

Проект GOALBALL FOR INCLUSION

Проект GOALBALL FOR INCLUSION Ученици от ОУ „Св. Климент Охридски“ гр.Бургас ще вземат участие в проект GOALBALL FOR INCLUSION на РЦПППО – Бургас, по програма „ERASMUS-SPORT-2023“, свързан с играта GoalBall. Общата цел на проектa е да се включат децата с увредено...
Новото проектно предложение е: „На училище с усмивка“ – 2022/2023,2023/2024

Новото проектно предложение е: „На училище с усмивка“ – 2022/2023,2023/2024

Основните цели, които са поставени в проекта са: Утвърждаване на атмосфера на желание за работа, взаимна подкрепа, свободна изява на личността. Развитие на критическо мислене на учениците. Изграждане на индивидуален метамодел за самостоятелно учене през целия живот....
Новото проектно предложение е: „На училище с усмивка“ – 2022/2023,2023/2024

Национална програма „Иновации в действие“ – 2021/2022

Учебната 2023/2024 г. През учебната 2023/2024 година ОУ «Свети Климент Охридски», гр. Бургас ще участва в НП «Иновации в действие» в Модул 4 „Училищни лаборатории за иновации“ от 16.04.2024 г. до 19.04.2024 г. в гр. Стара Загора. На форума ще се представя...
Новото проектно предложение е: „На училище с усмивка“ – 2022/2023,2023/2024

Учебната 2020/2021 година

Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми. През 2020/2021...