Учебната 2020/2021 година

Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

През 2020/2021 учебна година ОУ „Свети Климент Охридски“ гр.Бургас е включено в списъка на иновативните училища.

Продължителността на проекта „IT компетентности“ е 2 години.

Цел на проекта:

Повишаване на способността за уверено, критично и отговорно ползване на цифровите технологии за ученеФормиране на информационна, медийна грамотност, умения за създаване на цифрово съдържание; Постигане на по-добри резултати по математика.

В часовете по „IT математика“ учениците по нов и интерактивен начин ще разширяват математическите си познания. Чрез „Визуално програмиране“ учениците ще получат добра подготовка за живота в съвременния и динамичен IT свят и възможност за изборност за придобиване на нови познания и умения в сферата на компютърните технологии и програми.

Реализирането на учебни програми близки до интересите на учениците ще превърне училището в желана територия за учениците и ще усъвършенства статута на ОУ„Св. Кл. Охридски“, гр.Бургас като център за иновации в образованието.

Основни дейности:

В проектът „IT компетентности“ се реализират две иновации, които са „IT математика“ и „Визуално програмиране“. Чрез тях ще се създаде нова, модерна образователна среда – а именно, ще се внедри използването на адаптивна система за обучение на Programiram.com, която се изгражда съгласно индивидуалните познания и умения на всеки ученик. В обучителната система е вграден изкуствен интелект – и по този начин всеки ученик получава индивидуална помощ и адаптирани по трудност задачи – според собствените си възможности. Обучението по Визуално програмиране и IT математика се извършва чрез иновативното съдържание, разработени нови учебни програми със заложен в тях игрови подход. Разширеното познание и добрите умения в областта на математиката са база за развитие и на добри IT умения.

Успешно внедряване в учебния процес на интерактивна обучителна платформа.
II и III клас -Могат да работят с интерактивни задачи и предизвикателства.
ІV клас: Успешно приключване на три игрови курса,
Работа с кодов редактор чрез програмния език Ruby. Преход от ползването на среда за визуално програмиране чрез блокчета, към среда за визуално програмиране чрез изписване на код.
V клас: Успешно приключване на пет игрови курса при използването на среда за визуално програмиране чрез блокчета.

Групата на г-жа Милена Петкова „IT Математика”

Учениците от III б клас – ФУЧ – IT Математика спечелиха днес първите си електронни значки. Първи дигитални успехи в математическите приключения!