Проект „Friendship Bridge“

Учебната 2023/2024 г.

Учениците от 3 „В“ клас с кл. ръководител Милена Гюрова и група ученици от 2 клас с преподавател по изобразително изкуство – Стоян Евтимов се включиха в международен проект „Friendship Bridge“ 2024. Домакин и координатор на проекта е Румъния. Координатор за България и нашето училище е г-жа Милена Гюрова.
Предмет на това партньорство е прилагане на образователни активности за помагане бързата интеграция и социализация на деца в обществото като придобиват знания и умения в нови технологии, самостоятелност ; да се стимулира интереса към други ученици и други образователни институции, знания специфични за определени региони в страната и чужбина.
Ние участваме в конкурса за рисунка на тема „ Природни пейзажи в моята страна“ като се използват различни техники на работа /рисуване с графичен молив, цветни моливи, акварели, колаж от глазирана хартия, креп, рециклируеми материали и др.) хартия , текстил, конци, картон, естествени материали.

Виж повече ТУК

Част от рисунките на 4 Б клас по международен проект „Friendship Bridge“ по програма eTwinning на тема „Аз, моята страна и Европа“, с координатор – Милена Гюрова. Проектът „Мост на приятелството 2021“, 10-то издание, обединява основни училища, ученици и учители от страни от ЕС, с координатор Румъния. Чрез предложените дейности проектът има за цел да развие артистични способности у учениците от предучилищна, начална и гимназиална възраст, за да се социализират и интегрират в обществото.
Темата тази година „Моето училище, моята страна“ е средство за опознаване и създаване на добри приятелства с нашите партньори. Използване на артистичния потенциал на децата и насърчаване на любовта към природата и нейното опазване.