Проект № 2023-1-BG01-KA122-000146243 „Трансфер на добри практики и компетентности за интегриране на учениците и управление на многообразието в класните стаи” програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“
През учебната 2023/2024 година педагогическият колектив на ОУ „Свети Климент Охридски“ ще участва в програма „Еразъм+“  с проект на стойност 25 325.00 евро, насочен към „трансфер на добри практики и компетентности за интегриране на учениците и управление на многообразието в класните стаи“. Чрез наблюдения на уроци и обмяна на добри практики с учители от Барселона, Испания ще се задълбочи процесът на   прилагане на иновативни подходи за обучение и работа с ученици и родители, ще се усвоят нови инструменти за работа, способи и методики, чрез които успешно да работят с деца, чийто основен език не е българският, ще се  заимстват добри практики и опит в управлението на разнообразието в класната стая и по-конкретно в работата с различни групи ученици в клас.
Чрез настоящия проект нашите учители ще придобият умения, с които ще повишат компетенциите си за работа с ученици мигранти, ученици търсещи или получили международна закрила и други ученици, чийто майчин език не е българският. Те ще заимстват добри практики и опит и така ще изградят умения за:
– Управление на разнообразието в класната стая и създаване на мотивираща учебна среда – Включването на родителите в образователния процес
– Комуникация с учениците, гъвкавост и индивидуализация на обучението
– Използване на неформални методи и техники в преподаването и техники за насърчаване на комуникацията между учениците
– Изграждане на умения като толерантност, разбиране, съпричастност сред учениците Заимстването на международен опит и добри практики ще допринесе и за подобряването на учебния процес и училищната ни среда, както и ще затвърди имиджа ни като надежден партньор за бъдещи проекти и сътрудничества.

СЪОБЩЕНИЕ ОБЯВА

На 24 ноември 2023 г. в ОУ „Свети Климент Охридски“ се осъществи публично представяне на мобилността по Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“ , сектор „Училищно образование“ – № 2023-1-BG01-KA122-000146243 „Трансфер на добри практики и компетентности за интегриране на учениците и управление на многообразието в класните стаи”. На срещата присъстваха представители на ОУ „ Христо Ботев“, кв.Сарафово, СУ „Константин Петканов“, Читалище Изгрев, Общестевен съвет, Община Бургас и журналист от в-к „Черноморски фар“.
Екипът участващ в мобилността представи презентация разкриваща модели на приобщаващо образование, основни практики водещи до включване на учениците от различни общности и етноси в образователния процес и работа с ученици със специални образователни потребности. В двуседмичния престой в Institut Escola La Mina, гр. Барселона учителите от ОУ „Свети Климент Охридски“ придобиха компетентности за:
– Управление на разнообразието в класната стая и създаване на мотивираща учебна среда
– Включването на родителите в образователния процес
– Комуникация с учениците, гъвкавост и индивидуализация на обучението
– Използване на неформални методи и техники в преподаването и техники за насърчаване на комуникацията между учениците
– Изграждане на умения като толерантност, разбиране, съпричастност сред учениците.

 

Презентация >>Виж повече

ОУ „Свети Климент Охридски“, гр.Бургас спечели проект по програма „ЕРАЗЪМ +“, ключова дейност К1 – № 2023-1-BG01-KA122-000146243 „Трансфер на добри практики и компетентности за интегриране на учениците и управление на многообразието в класните стаи”.
В периода 28.09.- 01.10.2023 г. посетихме град Барселона, където се състоя среща с двете партниращи организации – INSTITUT ESCOLA SANT ADRIA DE BESOS – Барселона и M&M Profuture Training, S.L., с цел установяване на директен контакт и изготвяне, подписване на документацията по мобилността.
Мобилността е предназначена за педагогически специалисти, които работят с ученици, чийто майчин език е различен от българския език. За целта се извърши посещение на детска градина, основно училище и квартала, в който живеят предимно мигранти и се установи контакт с техните родители. Предстои подготовка на мобилността на осем учители от ОУ «Свети Климент Охридски» през м. октомври – ноември 2023 г.