Проекти
Проект № 2023-1-BG01-KA122-000146243 „Трансфер на добри практики и компетентности за интегриране на учениците и управление на многообразието в класните стаи” програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“

Проект № 2023-1-BG01-KA122-000146243 „Трансфер на добри практики и компетентности за интегриране на учениците и управление на многообразието в класните стаи” програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“

През учебната 2023/2024 година педагогическият колектив на ОУ „Свети...

повече информация