Laboratory
Blog List Right View
Проект GOALBALL FOR INCLUSION

Проект GOALBALL FOR INCLUSION

Проект GOALBALL FOR INCLUSION Ученици от ОУ „Св. Климент Охридски“ гр.Бургас ще вземат участие в проект GOALBALL FOR INCLUSION на РЦПППО – Бургас, по програма „ERASMUS-SPORT-2023“, свързан с играта GoalBall. Общата цел на проектa е да се включат децата с увредено...

повече информация