СЪОБЩЕНИЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕПЪРВОКЛАСНИЦИ

За предстоящата учебна 2024/2025 година в ОУ „Св. Климент Охридски“ в
I Б клас с учители Венета Кантарджиева и Анна Драганова ще бъде открита
група Занимания по интереси „Лего роботика“. Заниманията ще се
провеждат в училище след завършване на учебната година през месец юни.
С образователните комплекти на LEGO® Education базирани на игрово
обучение, още от първи клас учениците ще бъдат въведени в STEAM
обучението. Ученето чрез игра развива у учениците увереност да навлязат в
концепциите на STEAM, като същевременно допринася за развиването на
езикова и речева грамотност, математически и социално-емоционални
умения. Ангажира учениците в решаването на проблеми интуитивно и
достъпно с теми от нашето ежедневие. Чрез заниманията по интереси в Лего
роботика децата ще развият социално-емоционални умения и ще укрепят
уменията си за комуникация докато работят в екип по своите проекти.