Проект GOALBALL FOR INCLUSION

Проект GOALBALL FOR INCLUSION

Ученици от ОУ „Св. Климент Охридски“ гр.Бургас ще вземат участие в проект GOALBALL FOR INCLUSION на РЦПППО – Бургас, по програма „ERASMUS-SPORT-2023“, свързан с играта GoalBall. Общата цел на проектa е да се включат децата с увредено зрение (12-18 г.) в социалния живот. Спортът Голбол се използва като инструмент, който насърчава децата с увреждания и децата без такива да участват в спортни дейности, да придобиват умения за работа в екип, да изтъква лидерските им качества, да открива силните им страни, да осигурява и създава различна среда, в която да могат да се развиват. Това е възможност за децата без затруднения да развият емпатия, съпричастност, сътрудничество, отговорност и добра екипност. Продължителността на проекта е 18 месеца, като включва обучение на треньори, тренировки на сформираните отбори в училищата, международен турнир и финална конференция. Създаденият отбор, включващ ученици от ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Бургас, ще тренира в салона на училище и ще популяризира както самия Голбол, така и възможността зрително затруднените да участват заедно със своите съученици в спортни дейности.

Разгледайте сайта на проекта: https://sites.google.com/view/goalball-erasmus-sport-2023 и последвайте фейсбук страницата: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556532495762