НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ” МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ”

ПРЕДМЕТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“:

 

През учебната 2022/2023 г. Петя Станиславова Иванова от IV клас с класен ръководител Милена Петкова се класира на 4 място на Националния кръг на интердисциплинарната олимпиада за начален етап „Знам и мога“. Това осигури право на участие на училището в Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” 2023 г. с предмети включени в олимпиадата „Знам и мога“.
За учебната 2023/2024 година се създаде група от талантливи ученици от четвърти клас с ръководител Добринка Граматикова. Целта на този проект ще повиши интереса към дисциплините, включени в олимпиадата. Това ще даде възможност за изява на творческите заложби на учениците от четвърти клас. Така ще се спомогне за разширяването на възможностите, които училището предоставя на своите възпитаници за извънкласна и извънучебна дейност

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”
МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ”
2023 Г.
„техническо чертане“

За първи път през  2014/2015 учебна година  пет ученика с ръководител Жеко Жеков от седми клас участваха в областното състезание по техническо чертане, като за националния кръг се класираха трима ученика. Двама от тях участваха  в Националната олимпиада по техническо чертане, която се проведе в Технически университет  – гр. Русе. Показаха отлични резултати и това осигури правото на училището да участва в Национална програма „ученически олимпиади и състезания”, Модул „осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” по предмета „Техническо чертане“. От тогава до сега седем поредни години училището е на челните позиции в олимпиадата.  От 2021 година ръководител на проекта е инж. Кристина Пелова. Под нейно ръководство през учебната 2022 /2023 год. на Националната олимпиада по техническо чертане се явиха 3 ученици, като се класираха Дария Събева Събева, Александра Иванова Начева и Белослава Златкова Илева.  За учебната 2023/2024 година се създаде група от талантливи ученици от седми клас. Основна задача на подготовката е: Усвояване на знания за методите за графично изображение на детайла върху чертеж; Усвояване на знания за основните правила за правоъгълното проектиране в чертежите, регламентирани по стандарт БДС ЕN ISO 5456-2; Усвояване на знания за проекциите на предмета, като изгледът е правоъгълна проекция на видимата част на тялото, което се изобразява; Усвояване на знания и умения за разполагане на изгледите на чертожния лист по точно определения начин, по метода на правоъгълното проектиране.