НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

Модул Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“

Основна цел на проекта, която си поставяме е да се създадат оптимални условия за прилагане и развиване на компетентностите на учениците чрез обновяване на три кабинета и закупуване на нова съвременна литература, реквизити, които да отговарят на непрекъснато развиващи се интереси на учениците.
Чрез реализирането на проекта се очаква да се съхрани детското любопитство към познанието, да се получат още по-добри резултати в учебния процес като се даде възможност на всеки един ученик да получи условия за равен старт и развитие на своите интереси и способности. Проектът е на стойност 6034 лева и ще бъдат осъществени следните дейности:

    • Продължаване на кампанията „Купи 1 книга. Дари я на своето училище“ – вече две години училището участва в тази кампания и библиотечния фонд се увеличи с над 30 детски книги. С този символичен акт учениците показаха своето отношение към литературата и към книгите, споделиха любимите си книги с приятели и съученици.
    • Седмица на четенето – учениците от начален и прогимназиален етап ще участват в различни инициативи за насърчаване на интереса към четенето, реализирани под формата на: разнообразни игри, маратон на четенето, драматизация на приказки, състезания, ден на книгата, подаряване и размяна на книги, изложби на красиво изписани читателски дневници и проекти за корица на любима книга.
    • 21 март – Световният ден на поезията – ученици от IV – VII клас рецитират любими стихове от български поети.
    • 2 април – Ден на детската книжка – В нея ще участват  любознателните ученици на ОУ „Св. Климент Охридски” от всички класове. Големи и малки с радост четат и беседват в библиотеката и по класните стаи върху текстове. Организиране на състезание за костюм на приказен герой, щафетно четене.
    • „Най – активен читател” – Училищната библиотека организира за поредна година инициативата „Най-активен читател”. Номинираните са разделени в две групи – най-активни читатели от 7-11 г., и най- активни читатели от  12-14 г. Всички наградени получават грамота и книга подарък на стойност 250.00 лева

Седмица на четенето

учениците от начален и прогимназиален етап ще участват в различни инициативи за насърчаване на интереса към четенето, реализирани под формата на: разнообразни игри, маратон на четенето, драматизация на приказки, състезания, ден на книгата, подаряване и размяна на книги, изложби на красиво изписани читателски дневници и проекти за корица на любима книга

Кампания „Купи 1 книга. Дари я на своето училище