Национална програма „Иновации в действие“

Учебната 2021/2022 г.

За втора година ОУ „Свети Климент Охридски“, участва в НП „Иновации в действие“ на Министерството на образованието и науката по „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“. Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на въведените иновации.

През периода 13.04. – 15.04.2022 г. наши гости ще бъдат педагогически специалисти и ученици от ОУ „Евлоги Георгиев“ – Дупница, ОУ „Христо Ботев“ – с. Самораново и ОУ „Христо Смирненски“ – с. Ореховица. По време на тяхното посещение, те ще се запознаят с иновативният проект „IT компетентности“. Той включва „IT математика“ във втори и трети клас и „Визуално програмиране“ в пети – шести клас.
Иновацията оказва сериозно въздействие върху логическото и аналитично мислене на учениците. Те придобиват увереност в програмирането и разбирането, че усвояването на езика Ruby им дава знания за основите на програмирането.

В ОУ „Св. Климент Охридски“ приемат гости от вътрешността на страната-статия

Диплянка

Снимки от посещението – ЛИНК

Учебната 2019/2020 г.

През учебната 2019/2020 г. ОУ „Свети Климент Охридски“, участва в НП „Иновации в действие“ на Министерството на образованието и науката по Модул 1 и 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“, като по този начин се включваме в създаването на мрежа от иновативни училища.

В периода 11.11.-13.11.19 г. бяхме гости на ОУ „Любен Каравелов“- гр.Русе. В мобилността участваха 4 ръководители и 4 ученика. Нашите домакини представиха тяхната иновация:

 – Преподаване във виртуална класна стая (Google classroom);
– Използване на споделени учебни ресурси и материали в облака;
– Екипна работа на учениците върху споделена презентация в облака;
– Използване на Google формуляр в учебния процес.

На 25.11.2019 г., наши гости по националната програма са екипите от ОУ «Любен Каравелов», гр. Русе с директор Веселка Недялкова и СУ «Н. Й. Вапцаров», гр. Генерал Тошево с директор Радка Йорданова.