Национална програма „Заедно в грижа за ученика”

Модул 1. Осигуряване на условия за системно преодоляване на личните постижения на учениците в начален етап чрез създаване на индивидуално портфолио.

Чрез реализацията на проекта се поставя задачата ученическото портфолио да бъде инструмент не само за развитието на ученика, но и да е инструмент за оценяване на неговите знания и умения. По този начин ще се повиши качеството на образователният процес и сведе иновативна практика чрез осигуряване на възможността за системно проследяване на постиженията на учениците и отчитане на техния напредък от първи клас до завършване на основното образование.