НП „Заедно в изкуствата и спорта“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“

Във връзка с изпълнението на Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, която ще се реализира през учебната 2024/2025 г., в ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Бургас ще бъдат сформирани:

По Модул Изкуства в направление Танцово изкуство в училището ще бъдат организирани:

 – три групи:

По Модул Изкуства в направление Танцово изкуство:

  • Народни танци – I – IV клас – 12 ученика

  • Народни танци – I – IV клас – 12 ученика

  • Народни танци – V – VII клас – 12 ученика

По Модул Спорт ще бъдат организирани:

  • два отбора по волейбол, в следните възрастови групи:

  • I – IV клас – 12 ученика

  • V – VII клас – 12 ученика

Подробности за Националната програма тук.

 

 

 

ЗАПОВЕД № РД-10-26/25.09.2023 г.

Във връзка с изпълнението на Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, която ще се реализира през учебната 2023/2024 г., в ОУ „Свети Климент Охридски“гр. Бургас ще бъдат сформирани:

По Модул „Изкуства в направление Танцово изкуство в училището“ ще бъдат организирани:


– три групи:

Детски сценични танци – I – IV клас – 15 ученика

Детски сценични танци – I – IV клас – 15 ученика

Шедьоври на българската народна хореография – „Шопска сюита“, „Ръченица с шиници“ – V – VII клас – 18 ученика

По Модул „Спорт“ ще бъдат организирани:

два отбора по волейбол, в следните възрастови групи:

Волейбол I-IV клас– 12 момичета

Волейбол V-VII клас– 12 момчета

Подробности за Националната програма тук.

Линк към сайта на МОН

Подробности за Националната програма тук

На 07.10.2022 г. Министерството на образованието и науката организира откриване на НП „ Заедно в изкуствата и спорта“ .

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ беше домакин за гр. Бургас.

ЗАПОВЕД № РД-10-114/30.09.2022 г. график за провеждане на занятията по НП «Заедно в изкуствата и спорта» за учебната 2022/2023 г.

ЗАПОВЕД № РД-10-19/26.09.2022 г. групи и отбори по НП «Заедно в изкуствата и спорта» за учебната 2022/2023

На 26.05.2023 г.  ОУ „Свети Климент Охридски“, гр.Бургас бе домакин на творческа изява по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ в сферата на танцовото изкуство. Участници бяха ученици от клуб по народни танци от ОУ „Васил Левски“, гр. Българово с хореограф Димитър Тонев и  танцов състав „Звездичка“ от ОУ „Свети Климент Охридски“, гр Бургас с хореограф Николай Парушев. Гости на творческата изява бяха Сребрин Сребрев – директор на ОУ „Васил Левски“, гр. Българово, Андон Михайлов и Василка Костадинова – ръководител на проекта. Под звуците на музикален съпровод, учениците от ОУ „Васил Левски“, гр.Българово представиха танц „Ръченица“, а домакините от ОУ „Свети Климент Охридски“, гр.Бургас представиха „Тракийски танц“. Учениците от двете училища показаха завидни резултати: повишаване на танцовата култура на учениците, насърчаване и съхраняване на културните ценности, стимулиране на интереса на учениците към богатото танцово наследство.

На 18.05.2023 г. от 15,00 ч. в двора на ОУ“Св.Климент Охридски“,гр.Бургас се проведе домакинска баскетболна среща по НП“Заедно в изкуствата и в спорта“. Гостува ни отбора на ОУ“Христо Ботев“, кв.Сарафово.

Момчетата показаха, че са усвоили добре баскетболните техники и умения и изиграха един оспорван мач с много хъс и желание за победа.

На 17.05.2023 г. в двора на ОУ“Св.Климент Охридски“,гр.Бургас се проведе баскетболна среща по НП“Заедно в изкуствата и в спорта“ между отборите на нашето училище и ОбУ“Васил Левски“, кв.Горно Езерово.

Срещата премина в спортсменски дух, учениците се забавляваха и показаха завидни умения в баскетбола.

На 04.05.2023 г. в ОУ,,Христо Ботев“, кв.Сарафово се проведоха представителните изяви по проект „Заедно в изкуствата и в спорта“ на отборите от ОУ“Св.Климент Охридски“,гр.Бургас ,,Баскетбол“-момичета

и ,,Мини баскетбол“-момчета с ръководител:Радиана Билярова. Срещите между отборите на двете училища бяха оспорвани, но в духа на спортсменството. Благодарим за гостоприемството на ОУ“Христо Ботев“,кв.Сарафово ??????